CENTER FOR BUSINESS & ENGLISH TRAINING VIỄN ĐÔNG SCHOOL

VIỄN ĐÔNG SCHOOL

Địa chỉ:

+ VDS: 41/2 Đường Thống Nhất, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM, VN

+ US@: 40 - 42 Tân Lập, Đông Hòa, Khu Đại Học Quốc Gia - TP. HCM ( Ngã Ba 621, Đối Diện Đại Học An Ninh)

Email: Viendongschool.vn1999@gmail.com

Tel: (028) 3720 5002 - 0971 243489 - 0917 243489

Website: www.viendongschool.edu.vn

Training

This information is being updated...

Featured articles

VIEN DONG GROUP

  • 9/5/2018 12:02:54 PM

Thống kê truy cập

1280

Học viên

920

Khóa học

1200

Giáo viên

1200

Học viên tốt nghiệp

Traning

This information is being updated...