TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG QUỐC TẾ VIỄN ĐÔNG SCHOOL

Du-hoc-va-tu-nghiep
Du học và tu nghiệp

Tham dự các chương trình dự bị là một cơ hội tốt để đắm mình trong môi trường bản địa, giúp sinh viên không chỉ trong giao tiếp tốt mà còn thực hành thêm một số kỹ năng tranh luận, diễn đạt, phân tích các chủ đề học thuật.

Chương Trình DỰ BỊ ĐẠI HỌC & Nhận Học Bổng Du Học:

- Đào tạo Chương Trình Dự Bị Căn Bản:

+ Toán, Lý, Hóa, Sinh: Hoàn toàn bằng Anh Ngữ

- Đào tạo Chương Trình Dự Bị Chuyên Ngành:

+ Kinh Tế, Tài Chánh, Ngân Hàng, Kế Toán, Marketing

+ Công Nghệ Thông Tin: Hoàn toàn bằng Anh Ngữ

- Luyện Thi SAT: Đạt điểm cao để được nhập học & Nhận học bổng tại các Đại Học Hoa Kỳ.

ĐẶC ĐIỂM

- Với Chương trình Luyện thi SAT và TOEFL, học sinh Lớp 11-12 sẽ:

- Thi SAT - TOEFL đạt điểm cao và nhận được học bổng bán phần hoặc toàn phần tại một số trường Đại học nổi tiếng tại Hoa Kỳ

- Với chương trình Dự Bị Đại học, các học sinh - sinh viên sẽ:

+ Có được một số tín chỉ của Đại Học Broward Community College có giá trị toàn quốc rút ngắn thời gian và chi phí học tập tại Hoa Kỳ. - Có đủ khả năng theo học tốt các chương trình đại học và tiếp tục nhận học bổng trong suốt thời gian học Đại học.

- Với số điểm tốt nghiệp trên 3.5 các sinh viên sẽ được cấp học bổng học tiếp chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại Hoa Kỳ.

- Tiết kiệm ít nhất 150.000 USD cho 04 năm học Đại Học tại Hoa Kỳ và 50.000 USD mỗi năm cho chương trình hậu Đại Học

Đào tạo

Anh văn tổng quát

  • 9/3/2018 10:51:04 AM

Chương trình đặc biệt

  • 9/3/2018 11:12:16 AM

Du học và tu nghiệp

  • 9/3/2018 11:13:04 AM

Tiếng anh chuyên ngành

  • 9/4/2018 5:03:01 PM

Tư vấn du học

  • 9/4/2018 5:04:52 PM

Quản trị ứng dụng

  • 9/4/2018 5:07:18 PM

Bài viết nổi bật

Thống kê truy cập

1280

Học viên

920

Khóa học

1200

Giáo viên

1200

Học viên tốt nghiệp