TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG QUỐC TẾ VIỄN ĐÔNG SCHOOL

Khoa-Tieng-Anh--Chuyen-Nganh-Quan-He-Quoc-Te-
Khóa Tiếng Anh "Chuyên Ngành Quan Hệ Quốc Tế"

Nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh chuyên ngành Quan hệ quốc tế cho các học viên, Đảm bảo kết thúc khóa học các học viên sẽ tự tin hơn về giao tiếp.

Đào tạo

Anh văn tổng quát

  • 9/3/2018 10:51:04 AM

Chương trình đặc biệt

  • 9/3/2018 11:12:16 AM

Du học và tu nghiệp

  • 9/3/2018 11:13:04 AM

Tiếng anh chuyên ngành

  • 9/4/2018 5:03:01 PM

Tư vấn du học

  • 9/4/2018 5:04:52 PM

Quản trị ứng dụng

  • 9/4/2018 5:07:18 PM

Bài viết nổi bật

Thống kê truy cập

1280

Học viên

920

Khóa học

1200

Giáo viên

1200

Học viên tốt nghiệp