TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG QUỐC TẾ VIỄN ĐÔNG SCHOOL

Khoa-Tieng-Anh--Chuyen-Nganh-Ngoai-Thuong-
Khóa Tiếng Anh "Chuyên Ngành Ngoại Thương"

Kinh tế - Ngoại thương là hai ngành có vai trò rất quan trọng quyết định sự phát triển của đất nước. Vì thế, việc xây dựng vốn từ vựng tiếng Anh rất được chú trọng.

Nhằm đào tạo cho các cán bộ, chuyên viên, sinh viên gồm ngành ngoại thương hoặc học viên để chuẩn bị xin việc thuộc ngành ngoại thương có đủ kiến thức anh ngữ chuyên ngành để giao tiếp và làm việc ở các cơ quan trong và ngoài nước.

 

CHƯƠNG TRÌNH:

Đào tạo

Anh văn tổng quát

  • 9/3/2018 10:51:04 AM

Chương trình đặc biệt

  • 9/3/2018 11:12:16 AM

Du học và tu nghiệp

  • 9/3/2018 11:13:04 AM

Tiếng anh chuyên ngành

  • 9/4/2018 5:03:01 PM

Tư vấn du học

  • 9/4/2018 5:04:52 PM

Quản trị ứng dụng

  • 9/4/2018 5:07:18 PM

Bài viết nổi bật

Thống kê truy cập

1280

Học viên

920

Khóa học

1200

Giáo viên

1200

Học viên tốt nghiệp