TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG QUỐC TẾ VIỄN ĐÔNG SCHOOL

Quan-tri-ung-dung
Quản trị ứng dụng

Từ năm 1996 Trung Tâm đào tạo quản trị ứng dụng Quốc Tế Xuân Vinh - Trường Anh Ngữ Quốc Tế Viễn Đông đem Chương trình đào tạo quản trị ứng dụng, đào tạo Thạc sỹ dưới hình thức E-Learning về Việt Nam. Đây là Chương trình đào tạo quản trị ứng dụng từ xa với ý tưởng giúp Học viên Việt Nam có khả năng thực tế, có năng lực làm việc tại các cơ quan nước ngoài sử dụng tiếng Anh.

Chúng tôi là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Đào tạo - Tư vấn - Phát triển và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam. Thế mạnh của chúng tôi:

+ Lễ Tân và Kỹ Năng Phục Vụ Khách hàng Cao Cấp.

+ Kỹ Năng Bán Hàng +Kỹ Năng Bán Hàng Qua Điện Thoại

+ Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng

+ Kỹ Năng Giao Tiếp

+ Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

+ Kỹ Năng Hoạch Định Kế Hoạch KD

+ Kỹ Năng Làm Việc Theo Nhóm

+ Kỹ Năng Lãnh Đạo Nhóm

+ Kỹ Năng Đàm Phán Trong Kinh Doanh

+ Kỹ Năng Điều Hành Cuộc Họp

+ Kỹ Năng Phân Tích & Giải Quyết Vấn Đề

+ Kỹ Năng Phát Triển và Thực Hiện Chiến Lược KD +Kỹ Năng Phỏng Vấn Tuyển Dụng

+ Kỹ Năng Phục Vụ Khách Hàng

+ Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả

+ Kỹ Năng Ra Quyết Định

+ Kỹ Năng Thương Thuyết

+ Kỹ Năng Thuyết Trình

+ Kỹ Năng Tiên Đoán Thị Trường

+ Kỹ Năng Tiếp Thị Chuyên Ngành Bảo Hiểm

+ Kỹ Năng Tiếp Thị Dịch Vụ

+ Kỹ Năng Trình Văn Bản Hiệu Quả Trong KD

+ Kỹ Năng Ủy Thác Công Việc

+ Luật Thương Mại Hoa Kỳ

+ Marketing Ứng Dụng Thế Kỷ 21

+ Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại

+ Nghiệp Vụ Thị Trường Chứng Khoán

+ Điều Hành Hiệu Quả Trung Tâm DV Khách Hàng

+ Phương Pháp Đánh Giá Khách Hàng Tiềm Năng

+ Quản Đốc Phân Xưởng

+ Quản Lý Bán Hàng

+ Quản Lý Doanh Nghiệp Tân Tiến

Đào tạo

Anh văn tổng quát

  • 9/3/2018 10:51:04 AM

Chương trình đặc biệt

  • 9/3/2018 11:12:16 AM

Du học và tu nghiệp

  • 9/3/2018 11:13:04 AM

Tiếng anh chuyên ngành

  • 9/4/2018 5:03:01 PM

Tư vấn du học

  • 9/4/2018 5:04:52 PM

Quản trị ứng dụng

  • 9/4/2018 5:07:18 PM

Bài viết nổi bật

Thống kê truy cập

1280

Học viên

920

Khóa học

1200

Giáo viên

1200

Học viên tốt nghiệp