TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG QUỐC TẾ VIỄN ĐÔNG SCHOOL

Tieng-anh-chuyen-nganh
Tiếng anh chuyên ngành

Tiếng anh dù là chuyên ngành khác nhau đều có mẫu số chung là tiếng anh giao tiếp sử dụng chung trong công việc chứ không phải mỗi ngành khác nhau là có một loại tiếng anh khác nhau.

Vậy đào tạo anh văn chuyên ngành là đào tạo quá trình tiếp xúc, giao tiếp, làm việc bằng tiếng anh.anh văn chuyên ngành cũng có thể hiểu là làm việc theo ngành nào chúng ta sẽ học chuyên sâu vào ngành đó, nhằm giúp cho vốn anh văn chuyên ngành mà chúng ta đang làm việc được dễ dàng hơn.

Mọt số loại hình anh văn tại Trung Tâm Anh Ngữ Viễn Đông School:

- Anh Văn Chuyên Ngành Du Lịch - Khách Sạn – Nhà Hàng

- Anh Văn Chuyên Ngành Luật

- Anh Văn Chuyên Ngành Bất Động Sản

- Anh Văn Chuyên Ngành Kinh Tế - Tài Chánh

- Anh Văn Chuyên Ngành Thương Mại Quốc Tế

- Anh Văn Chuyên Ngành Quan Hệ Quốc Tế

- Anh Văn Chuyên Ngành Tiền Tệ - Ngân Hàng

- Anh Văn Chuyên Ngành Ngoại Thương

- Anh Văn Chuyên Ngành Marketing

- Anh Văn Chuyên Ngành Kỹ Thuật – Cơ Khí

- Anh Văn Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin

- Anh Văn Chuyên Ngành Y Khoa.

Đào tạo

Anh văn tổng quát

  • 9/3/2018 10:51:04 AM

Chương trình đặc biệt

  • 9/3/2018 11:12:16 AM

Du học và tu nghiệp

  • 9/3/2018 11:13:04 AM

Tiếng anh chuyên ngành

  • 9/4/2018 5:03:01 PM

Tư vấn du học

  • 9/4/2018 5:04:52 PM

Quản trị ứng dụng

  • 9/4/2018 5:07:18 PM

Bài viết nổi bật

Thống kê truy cập

1280

Học viên

920

Khóa học

1200

Giáo viên

1200

Học viên tốt nghiệp