TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG QUỐC TẾ VIỄN ĐÔNG SCHOOL

Gioi-thieu-Vien-Dong-School
Giới thiệu Viễn Đông School

Nền kinh tế Việt Nam đã và đang thay đổi không ngừng trong nhiều linh vực: Kinh tế và Xã hội. Tuy nhiên, nguồn nhân lực của Việt Nam chưa thể đáp ứng với nhu cầu cấp bách để phát triển quốc gia. Nguyên nhân chính: trong quá khứ, đất nước chúng ta đào đạo vô số cán bộ có trình độ học vấn cao nhưng lại thiếu năng lực trong nhiều linh vực

Hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếng Anh từ năm 1999, chuyên cung cấp các chương trình học và dịch vụ bao gồm:

+ Chương trình giảng dạy Anh ngữ dành cho trẻ em và người lớn

+ Chương trình luyện thi các kỳ thi quốc tế

+ Chương trình đào tạo giáo viên

+ Đào tạo doanh nghiệp

+ Trung Tâm Tư Vấn Du Học

- Đối tượng đào tạo gồm : Học sinh - Sinh viên, Cán bộ CNV - Sinh viên tốt nghiệp đại học, Lãnh đạo các cơ quan.

Các tin khác

Đào tạo

Anh văn tổng quát

  • 9/3/2018 10:51:04 AM

Chương trình đặc biệt

  • 9/3/2018 11:12:16 AM

Du học và tu nghiệp

  • 9/3/2018 11:13:04 AM

Tiếng anh chuyên ngành

  • 9/4/2018 5:03:01 PM

Tư vấn du học

  • 9/4/2018 5:04:52 PM

Quản trị ứng dụng

  • 9/4/2018 5:07:18 PM

Bài viết nổi bật

Thống kê truy cập

1280

Học viên

920

Khóa học

1200

Giáo viên

1200

Học viên tốt nghiệp